Monday, 26/09/2022 - 07:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH NGỌC LIỆP

Thông báo lịch trực nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 của Trường Tiểu học Ngọc Liệp

UBND HUYỆN QUỐC OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /TB-GD&ĐT

Ngọc Liệp, ngày tháng năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch trực nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022

của Trường tiểu học Ngọc Liệp

 

Thực hiện Công văn số 2487/SGDĐT-VP ngày 25/8/2022 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2022 ngành GDĐT Hà Nội;

         Thực hiện Công văn số 2633/UBND-VP ngày 24/8/2022 của UBND huyện về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9;

Căn cứ thông báo số 05/TB- GD&ĐT về lịch trực dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai.

Trường tiểu học Ngọc Liệp phân công trực như sau:

 

Ngày

Cán bộ trực

Chức vụ

ĐT di động

Thứ năm ngày 01/9/2022

Đ/c Nguyễn Thị Lý

Đ/c Nguyễn Văn Học

Hiệu trưởng

Nhân viên

0907886199

0984543865

Thứ sáu ngày 02/9/2022

Đ/c Vũ Thị Kim Hưng

Đ/c Tạ Thị Chuyên

Phó hiệu trưởng

Nhân viên Y tế

0976831391

0982691758

Thứ bảy ngày 03/9/2022

Đ/c Bùi Thị Hường

Đ/c Kiều Thị Thu Loan

Kế toán

Nhân viên

0984038986

0379561858

Chủ nhật ngày 04/9/2022

Đ/c Nguyễn Thị Lý

Đ/c Phí Hùng Mạnh

Hiệu trưởng

Nhân viên

0907886199

0911627486

         (Lưu ý: Ngoài lịch trực trên các đồng chí Bảo vệ vẫn thực hiện lịch trực như đã phân công.)

         Trên đây là thông báo lịch trực nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 của trưởng Tiểu học Ngọc Liệp.Kính đề nghị các đồng chí có tên trên thực hiện thời gian trực theo quy định./.

Nơi nhận:

- PGD&ĐT;

- CBGV,NV;

- Các đồng chí có tên trên;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lý

Tác giả: Trường Tiểu học Ngọc Liệp
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 86
Tháng 09 : 6.843
Năm 2022 : 25.170